Kitap Adı Fiyatı
2023 Yılında Türkiye 5 TL
ACADEMIC WRITING FRAMEWORK 35 TL
Analitik Kimya 8 TL
ANALİTİK MEKANİĞE GİRİŞ - 2. BASKI 60 TL
Analiz 10 TL
Cisimlerin Mukavemeti-Güncellenmiş 10. Baskı 45 TL
Çağdaş Toprak Yapılar ve Alker Uygulayıcının El Kitabı 1.baskı 20 TL
Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker 35 TL
Çeken Akıntılar Ve Suda Boğulmalar Çalıştayı Bildiriler Kitabı 2013 TL
Çelik Boruların Projelendirilmesi 18 TL
Dalga Kırınımında Analitik Yöntemler (Tükendi) 22 TL
Diferansiyel Denklemler 4. Baskı 25 TL
Ebrunun Mermer Yüzü 70 TL
ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN ANALİZ VE OPTİMİZASYONA DAYALI İŞLETİLMESİ 45 TL
Elektromagnetik Alan Teorisi Çözümlü Problemleri I - II 45 TL
Elektromanyetik Alan Teorisinin Temelleri (4.Baskı) 30 TL
Enstrüman yapım eğitiminde oransal ölçeklendirme 15 TL
Essentials of Research Paper Writing 5. Baskı 30 TL
Fizik I Ders Notları 7 TL
Flotasyon 8 TL
FLOTASYON CEVHER HAZIRLAMADA 100 YIL 30 TL
Fonksiyonel Analiz 20 TL
GEAR UP FOR PROFICIENCY (3. Baskı) 45 TL
GEAR UP ENGLISH COURSE BOOK FOR A1-A2 55 TL
Gemi Formunun Hidrodinamik Dizaynı 10 TL
Genel Fizik Deneyleri 7 TL
Genel Jeoloji 9. Baskı 35 TL
INTRODUCTION TO ACADEMIC WRITING 50 TL
İnorganik Teknolojiler 8 TL
İPLİK EĞİRME TEKNOLOJİLERİ 25 TL
İstanbul Boğazı Güneyi ve Haliç'in Geç Kuvaterner (Holosen) Dip Tortulları 10 TL
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz (2. Baskı) 150 TL
İSTANBUL’DA KONUT [binbir çeşit] 45 TL
İstanbul’un Fethi’nden Günümüze TERSANELERİMİZ ve DENİZCİLİK KURULUŞLARIMIZ 50 TL
İtibar ve İtimat SEDAT ÜRÜNDÜL TL
İTÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ TARİHİ 40 TL
İTÜ mimari ta-sarım ar-araştırma la-boratuvarı çalışmaları - taarla 25 TL
İTÜ Tarihçesi 10 TL
İTÜ’den 50 Yıllık Anılar 5 TL
Kalitatif Analiz 7 TL
Kaynağın Işıl İşlemi 10 TL
KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM (Türkçe / İngilizce) 80 TL
Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi 20 TL
Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi Çözümlü Problemler 50 TL
Köprülü Kren Hesabı 8 TL
Lineer Cebir Çözümlü Problemleri 2. Baskı 20 TL
Lineer Sınır-Değer Problemleri ve Özel Fonksiyonlar 1. Baskı Çıktı 25 TL
MARITIME ENGLISH FOR TURKISH SEAFARERS – I 45 TL
Matematik 1 Çözümlü Problemleri Genişletilmiş 9. Baskı 40 TL
Matematik I Teoremler- İspatlar- Problemler 25 TL
METİN AHUNBAY’IN İZİNDEN AYATEKLA, BİNBİRKİLİSE VE ARA/ANASTASIOPOLIS ARAŞTIRMALARINDAN ÖZEL KONULAR 30 TL
Mimarlık Tarihi Araştırmaları 2 Architectural Survey at the Necropolis of Larisa (Buruncuk) Larisa (Buruncuk) Nekropolünde Mimari Araştırmalar 35 TL
Mimarlık Tarihi Araştırmaları 3 - Larisa: Different Lives - Different Colours - Farklı Hayatlar - Farklı Renkler 45 TL
Mimarlıkta Değerlendirme (Genişletilmiş 2. Baskı) 15 TL
Mimarlıkta Estetik Değerlendirme 15 TL
Muallim İsmail Hakkı Bey ve Musiki Tekamül Dersleri 15 TL
Mukavemet Esasları 7 TL
Müzik Aritmetiği ve Ses Sistemleri 30 TL
Müzikoloji ve Kaynakları 20 TL
Nükleer Çağın İlk 40 Yılı 8 TL
Ord. Prof. Ata Nutku - Türk Gemi İnşaatı Endüstrisi ve Mühendislik Eğitiminin Önderi 50 TL
Orff Yaklaşımı - Elementer Müzik ve Hareket Eğitimine Giriş 15 TL
Otomatik Konteyner Terminalleri ve Terminal Yönetim Bilgi Sistemleri 18 TL
Plaklar 8 TL
Planlamada Sayısal Yöntemler (2. Baskı Çıktı) 15 TL
Plaser Yataklar 7 TL
SHARPENING ACADEMIC SKILLS (3.Baskı) 40 TL
Sözlü Yazılı ve Bilimsel Anlatım Teknikleri 7 TL
SPEED UP YOUR WRITING SKILLS 50 TL
Tekerlekli Koltuktaki İnsanların Hayatından Tablolar 7 TL
Teknik İngilizce 6. Baskı 30 TL
TELEVİZYON DİYE BİR ŞEY VARMIŞ - TÜRKİYE’DE TELEVİZYONCULUĞUN BAŞLANGIÇ ÖYKÜSÜ 1951-1971 İTÜ TV DÖNEMİ” 35 TL
The Armenian File - Ermeni Dosyası 18 TL
Theory and Practice of Ship Handling 50 TL
Türkiye Mutluluk Atlası 35 TL
Uçuşun 100.Yılında Modern Aerodinamiğin Temelleri 25 TL
Uretim Metalürjisi 8 TL
Üniversitelerimiz Nereden Nereye Getirildi? 8 TL
Writing Research Papers 15 TL
Yaşamın Evrimi 20 TL
Yazıları ve Röloveleriyle Sedat Çetintaş 150 TL
Yüksek Matematik 10 TL
YÜZEY AKTİF MADDELER KİMYASI ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 35 TL